Website is not compatible in landscape view.
Please rotate your device.

Startup’ları desteklemek için sınırların ötesine uzanmak

Digital EconomyStartupTechnology

Girişimci startup’lar için en önemli başarı ölçütleri; işbirliği ve birlikte çalışmak. İletişim teknolojisinin sunduğu fırsatlarla, her geçen gün bağlantıların daha da güçlü hale geldiği bir dünyada, iş ortakları, mentorlar hatta farklı coğrafi bölgelerdeki faaliyet gösteren ekosistemler bulmak mümkün. O zaman, ekosistemleri çoğaltan etkisiyle güçlendirip farklı ülkelerin yeni gelişen teknolojik ortamlarını birleştirecek ve bunu da herkesin faydasına sunabilecek şekilde nasıl bir araya getirebiliriz?

Fikirlerin buluşması

Nisan ayı sonunda İstanbul’da gerçekleştirilen Startup Turkey, bu soruyu kendi ülkelerinin sürdürülebilir girişimci ekosistemler yaratma çabaları kapsamında yoğun olarak faaliyet gösteren iki önemli kurumunun gündemine taşıdı: Türkiye İstanbul Kalkınma Ajansı (IDA) ve Bahreyn Ekonomik Gelişme Konseyi (EDB).

EDB, Bahreyn’de büyümeyi hedefleyen Türk startup’lar için hızlı kurulum sürecini açıklayarak, doğrudan bu konuya ilişkin çok önemli bir adım attı. Ayrıca iki aracı kurum; iki ulus arasında startup işbirliklerini güçlendirmeyi vadeden karşılıklı bir Mutabakat Anlaşması imzaladı.

Bürokrasiyi azaltmak

EDB’nin hızlandırılmış kurulum politikasının üç önemli unsuru var:

  • Oturma izni, vize koşulları ve ticari sicili kapsayan hızlı giriş işlemleri;
  • Bahreyn merkezli acenteler tarafından sağlanan yardım ve finansal desteklere erişim;
  • Bahreyn’deki iş geliştirme merkezlerinden ve hızlandırıcı kurumlardan nasıl yararlanılacağına dair danışmanlık hizmeti

Bahreyn startup ekosistemine tam bir erişim sağlarken yeni yeteneklere ulaşımı kolaylaştıran, bölgenin geniş pazarına kolay erişim ve Krallık ’ta yerleşik bulunan güçlü bölgesel yatırımcılarla birlikte çalışma olanağı sunan bu teklif, sağlanan teşviklerin vazgeçilmez unsuru olan sınırlar ötesi işbirliklerinin de güzel bir yansıması.

İki yönlü bir durum

İşbirliği ve birlikte çalışma, doğaları gereği iki yönlü bir durumu işaret ediyor. Ekosistemler, doğal olarak yetenekli işgücü için rekabet ederler. Ancak ulaşılabilirlik, bilgi paylaşımı ve birlikte yaratma konusunda da önde olmak isterler. Sonuçta her iki duyuru da bölgesel ve uluslararası genişlemenin, herhangi bir girişimci ekosisteminin tam başarısı için gerekliliğini yansıtıyor. Herkes serbest fikir alışverişinden, kaynaklardan ve büyüme fırsatlarından yararlanmaya hazırdır. Bu serbest değişim yabancı yatırımların artmasını sağlayabilir. Ayrıca bu sürece dahil tüm ülkelerin, karşılıklı iş olanakları yaratarak gayri safi milli hasılayı arttırmasına ve deneyimsel gelişime katkıda bulunularak karşılıklı fayda elde etmesine imkan verir.

Gelişen bir alan olarak teknoloji

Bahreyn ve Türkiye arasındaki bu işbirliği iki ülke arasında süregelen iş ilişkilerinin gelişiminin doğal bir sonucu – Türkiye, Bahreyn’deki üçüncü büyük dış yatırım bölgesi. Türk yatırımları genellikle bankacılık, imalat, inşaat ve yiyecek ve içecek sektörlerinde. Ancak teknoloji hızlı bir şekilde gelişiyor – şu anda burada iş kurma sürecinde olan Türk startup’lar arasında Boğaziçi Ventures (Menapay), Justmop ve MentalUP yer alıyor. Ekonomik ve teknolojik açıdan giderek birbirine daha bağlı hale gelen bir dünyada startup’lar, yeni bir işbirliği ve verimlilik düzeyini sağlayacak bağlayıcı bir doku olabilir.